Fizio GP - Gordana Pošćić

Gordana Pošćić Mag. fizioterapije, međunarodni IPNFA Advanced Instruktor, Emmett terapeut

Rođena 1962. godine u Rijeci. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci i stekla naziv Magistra fizioterapije. Nakon 14 godina rada u Domu zdravlja Rijeka, 1996. godine otvorila Privatnu praksu fizikalne terapije i rehabilitacije u Rijeci.

Entuzijast u struci, znanje kombinira s intuitivnim pristupom i smatra da uvijek može bolje i brže. Kontinuirano se usavršava u struci, završila je razne međunarodne tečajeve u Europi i Hrvatskoj i aktivni je sudionik kongresa, konferencija i simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je Hrvatske komore fizioterapeuta, IPNFA (International PNF Association),predsjednik Hrvatske udruge PNF-a.
Međunarodni je instruktor PNF-a od 2011.godine i predaje u raznim državama – Poljska, Rusija, Južna Koreja, Hrvatska…

Fizio GP - diplome, uvjerenja, certifikati

Sendi Nožarić prvostupnik fizioterapije

Rođena u Rijeci 1989.g. Diplomirala 2011.g. na Medicinskom fakultetu u Rijeci i stiče zvanje prvostupnika fizioterapije.

Dodatno se educira u struci kroz razne tečajeve i seminare. Primarna želja pomaganje drugima.

Fizio GP - diplome, uvjerenja, certifikati
Fizio GP - Sendi Nožarić