Ivana Martić prvostupnik fizioterapije

Rođena u Rijeci 1982. Diplomirala 2004. g na Medicinskom fakultetu u Rijeci, čime stiče zvanje prvostupnika fizioterapije. Dodatno se usavršava u struci na međunarodnim tečajevima i seminarima.

Fizioterapiju, kao tada još aktivna sportašica, upisuje zbog ljubavi prema pokretu, što joj je i danas, bilo da se radi o prevenciji ili rehabilitaciji, na vrhu polja interesa.