PNF tečajevi – Utisci polaznika

PNF- PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA

 I/  ILI

PEOPLE NEED FUN

     Dakako da su oba naslova točna kao i filozofije koju zastupaju. Ja sam fizioterapeut, kada to kažem osjećam se nekako ponosno. Imam desetogodišnje radno iskustvo ponajviše sa ortopedskim i neurološkim bolesnicima. Još za vrijeme studiranja bila sam fascinirana kretanjem i slobodom koju nam pruža pokret dok kroz njega učimo i osjećamo svijet uokolo nas. Mnogi bolesnici žive kvalitetno  i stvaraju, iako imaju razne poteškoće s boli ili ograničenom pokretljivošću.

Zbog njihovog truda i izdržljivosti bude u meni još veću želju da im pomognem u re ili habilitacijskom procesu. Uz zajednički trud i upornost lijepo je uživati u rezultatima rada koji često ne izostaju.

No priznajem ponekad nađem se u nedoumici, kad kad rezultati su slabi, nezadovoljavajući. Uz sva promišljanja o funkciji,  kineziologiji, individui, oštećenju i opet dobar rezultat nedostaje npr. bolnost perzistira ili  kvalitetna funkcija izostaje.

Često su mi prsti govorili da tehnika koju upotrebljavam nije u potpunosti prikladna ali nisam znala puno drugačije. Odgovore sam tražila na mnogim mjestima, nadopunjavala stečena znanja čitajući o pristupima bolesnicima, o težnji tome da naglasimo njihove bolje ili očuvane strane, mobiliziramo potencijale i rezerve (ICF), koristimo trodmenzionalni funkcionalni pokret u terapiji, koristimo stabilnu podlogu, zatvoreni kinetički lanac, pravilno doziranje vježbi, proprioceptivne stimuluse za reedukaciju… ali opet mi je nešto nedostajalo.

Teorija  i praksa u jednom kvalitetnom konceptu, sumacija svakodnevnih funkcionalnih aktivnosti i terapijski pristup koji ima rezultate. Otprilike to je ono sto sam vidjela i naučila na prvom tečaju PNF-a kod instruktorice Angele Oldenburg. i asistentice Gordane Poščić. Polagano se sve počelo stapati u skladnu sliku.

Manualna medicina i ostale tehnike nisu ni milimetar bile umanjene one i dalje imaju svoje važno mjesto u mom radu, no već prije naučeno korištenje principa motornog učenja i motorne kontrole s novo  naučenim osnovnim principima i postupcima u koje se ubrajaju svi eksteroceptivni i proprioceptivni stimulusi s trodimenzionalnim uzorcima pokreta uz važan timing, iradijaciju gdje je svaki pokret bolesnika praćen pokretom fizioterapeuta koji ga  prati u  dijagonali što mu omogućava da ga usmjerava, vodi i pospješuje. Optimalno ga dozirajući, efektivno kontrolirajući sve  komponente pokreta štedeći snagu i poštovajući  ergonomiju bolesnika i fizioterapeuta.

Ciljani pristup traži ciljani tretman a to je moguće uz tehnike s kojima sam  se upoznala na tečaju.

Tehnike služe za pojačanje aktivnosti bolesnika tako da djeluju na poboljšanje tjelesnih struktura i aktivnosti tijela, one su ciljane i donose rezultate a provode se u trodimenzionalnom funkcionalnom pokretu ili hodu.

Tajni nema, svaka tehnika ima svoje kriterije u mišićnoj edukaciji, aktivnosti i krajnjem rezultatu. Dijele se na agonističke tehnike, tehnike obrata i streching/relaksacijske tehnike.

Evaluacijski tretman bolesnika u kom postavljamo bolesnikov i naš cilj a nakon toga hipotezu gdje smatramo da je problem i izvršimo objektivno mjerenje vrlo brzo nam daje priliku da se uvjerimo da ako smo dobro primijenili tehniku imamo vrlo dobar rezultat.

Kvalitetno liječenje i dobro osjećanje za bolesnika i za fizioterapeuta donosi obostrano zadovoljstvo.

Ivana Kotri

Rijeka, 31. 8. 2009.

 

 Pogledajte i zabavite se!

fizikalna terapija i rehabilitacija

fizioterapija moždani udar

problemi kralježnice skolioza parkinsonova bolest bolovi zglobovi koljena rijeka

fizikalna terapija i rehabilitacija

fizioterapija moždani udar

problemi kralježnice skolioza parkinsonova bolest bolovi zglobovi koljena rijeka

fizikalna terapija i rehabilitacija fizioterapija moždani udar problemi kralježnice skolioza parkinsonova bolest bolovi zglobovi koljena rijeka

fizikalna terapija i rehabilitacija fizioterapija moždani udar problemi kralježnice skolioza parkinsonova bolest bolovi zglobovi koljena rijeka

 

EnglishItaly