FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA

INDIVIDUALNI PRISTUP, gdje je naše vrijeme posvećeno samo Vama po programu koji se prilagođava na dnevnoj razini, nedvojbeno dovodi do najboljih rezultata. Ne samo da smanjimo bol i zaliječimo nastali problem nego nastojimo raditi na samom uzroku problema i tako ga trajno riješiti.

Koristimo svjetski priznate bezbolne tretmane, najčešće razne vrste vježbi i mobilizacije pokretom, koji dovode do svakodnevnog poboljšanja pri raznim tegobama i bolestima koštanog, mišićnog i živčanog sustava. Vježbe su ugodne, aktivne i potpuno bezbolne. Mogu se započeti već u akutnoj fazi jer možemo raditi indirektno i tako dobivamo rezultat na dijelu tijela koji je bolan ili smanjeno pokretan.

Edukacijom i informiranjem pomoći ćemo Vam da osvijestite uzrok svojih problema, ukazati Vam kako da preventivno djelujete na svoje zdravlje, a ako se problem pojavi kako da ga otklonite na najbolji način.

Trend u modernoj fizikalnoj terapiji je započeti što prije s tretmanom pa je rezultat brz i funkcionalan.
Započnite svoj tretman čim osjetite tegobe, ne čekajući da samo prođe, a nakon što ste dobili rezultat održite ga redovnim dolaženjem na individualnu vježbu, masažu ili rekreaciju.

Naše tijelo je kao orkestar u kojemu trebaju biti usklađeni svi instrumenti, a ako samo jedan nije usklađen nešto ne štima.

Fizio GP - fizikalna terapija - bolovi u kralježnici
Fizio GP - fizikalna terapija - skolioza
Fizio GP - fizikalna terapija - moždani udar
Fizio GP - fizikalna terapija - bolovi u ramenu
Fizio GP - fizikalna terapija - bolovi u kuku
Fizio GP - fizikalna terapija - traume i operativni zahvati
Fizio GP - fizikalna terapija - poremećaji cirkulacije
Fizio GP - fizikalna terapija - sportska rehabilitacija

RADOST U POKRETU

Način na koji radimo utječe na vaš dobro proveden dan u svakodnevnoj igri života, obitelji, poslu, hobijima i sportu. Radost i lakoća pokreta rezultat je dobro planirane i provedene terapije s bezbolnim i ugodnim tehnikama, aktivnim vježbama i vrhunskom aparaturom.