TENISKI LAKAT

TENISKI LAKAT (LATERALNI EPICONDYLITIS)

Fizio GP - teniski lakat
Bol i upala u području lateralnog (vanjskog) dijela lakta a povezana je s aktivnošću ruke i ručnog zgloba, posebno kod podizanja ili držanja tereta, otvaranja vrata.
Najčešće nastaje nakon prekomjerne aktivnosti u jednom položaju. Neki od pacijenata pokazuju znakove prevelike osjetljivosti na bol, više mlađi ljudi, dok kod starijih uzrok mogu biti degenerativne promjene zgloba lakta ili kao posljedica problema vrata.

Bol može biti izazvana upalom (tendinitis), prisutna samo na izbočini lakta ili miofascijalna bol duž mišića podlaktice a skoro uvijek je prisutna i slabost ruke i šake.

Fizioterapija je usmjerena na smanjenje bola (laser, tens, ultrazvuk, radiofrekvencija, kinezitaping i razne manualne tehnike fizioterapije) a kasnije na povećanje snage mišića.

RADOST U POKRETU

Način na koji radimo utječe na vaš dobro proveden dan u svakodnevnoj igri života, obitelji, poslu, hobijima i sportu. Radost i lakoća pokreta rezultat je dobro planirane i provedene terapije s bezbolnim i ugodnim tehnikama, aktivnim vježbama i vrhunskom aparaturom.