Sendi Nožarić prvostupnik fizioterapije

Rođena u Rijeci 1989.g. Diplomirala 2011.g. na Medicinskom fakultetu u Rijeci i stiče zvanje prvostupnika fizioterapije.

Dodatno se educira u struci kroz razne tečajeve i seminare. Primarna želja pomaganje drugima.