Fizio GP - blog - moždani udarMoždani udar je naglo nastali neurološki poremećaj uzrokovan poremećajem cirkulacije u mozgu što dovodi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima. Dolazi do oštećenja i odumiranja živčanih stanica u zahvaćenim dijelovima mozga što se manifestira oštećenjem funkcija kojima ti dijelovi mozga upravljaju a posljedično dovodi do određene invalidnosti. Dolazi do smanjenja ili potpune nesposobnosti pokretanja jedne strane tijela, smetnje govora, vida…, nekada do smanjene sposobnosti razumijevanja a ponekad i do depresije.

Fizioterapija nakon moždanog udara treba započeti što ranije (par dana nakon udara) a može uključiti mnogo fizioterapeutskih postupaka ovisno o stanju bolesnika, no najvažnije su vježbe kojima nastojimo dobiti maksimalno moguću samostalnost u svakodnevnim aktivnostima i radu.

To su specijalni koncepti kao CLT, PNF, Bobath…, koji koriste ciljani aktivni pokret. Samo aktivni pokret dovodi do plasticiteta mozga tj. zdravi dijelovi mozga preuzimaju funkciju bolesnih dijelova koji su bili pogođeni moždanim udarom. Vježbama se intenzivno pojačava i poboljšava obnova mišića, držanja tijela, kretanje, koordinacija i ravnoteža a smanjuje nastanak bolova i spasticitet. Važno je da i sam pacijent ponavlja naučene aktivnosti i što više toga radi sam: oblačenje i skidanje, kuhanje, jedenje, higijena itd.

Već nakon izlaska iz kritičnog stanja potrebno je motivirati pacijenta za oporavak.

Motivacija samog pacijenta i želja da ponovo bude aktivni član društva je najbitniji dio oporavka. Kako osjeća pomake u pokretima i osjećaju tijela, motiv je sve veći i oporavak brži.

Istina je da se najkvalitetniji oporavak postiže unutar godine dana jer se tada može lakše i kvalitetnije djelovati na stvaranje novih puteva u mozgu za pokrete koji su se pokazali odmah nakon udara pa se u tom razdoblju treba maksimalno posvetiti vježbanju. U svijetu se naglasak posebno daje na prva 3 mjeseca nakon udara, no i nekoliko godina nakon, oporavak se nastavlja kontinuiranim vježbanjem i oporavak je prilično zadovoljavajući.

Nekoliko naših pacijenata vratilo se na posao.

Nekoliko primjera:

– Pacijentica dolazi odmah nakon izlaska s neurologije, hoda uz pomoć druge osobe no ruka nije pokretna. Već prvi dan nakon Emmett tretmana počinje hodati samostalno. Vježbajući po CLT konceptu drugi dan dolazi do nekontroliranih pokreta šake, 4 dan do pokreta lakta a desetog dana podiže ruku do usta. Nakon toga nastavlja terapiju na fizioterapiji u bolnici. Nažalost tako rano nakon moždanog udara nam rijetko dolaze pa možemo reći da smo imali sreću da vidimo izuzetno dobar početak oporavka.

– Vodeći tečaj PNF-a za fizioterapeute u Poljskoj upoznala sam pacijenta koji je u svojoj 27-oj godini doživio teški moždani udar. Ležao je u krevetu 14 godina i onda odlučio da počne vježbati. Danas hoda i samostalan je u dnevnim aktivnostima .

Ovo je bila odluka.  Da li ste i Vi dovoljno odlučni i motivirani da promijenite svoje stanje na bolje?

Moždani udar.