KINEZIOTAPING

Taping

Fizio GP - Kineziotaping
Taping je metoda koju najčešće primjenjujemo kod sportskih povreda. Cilj tapinga je ne dopustiti pokret  zbog povrede mišića ili zgloba.
Fizio GP - Kineziotaping

Nekoliko traka tapinga se učvrsti okolo oštećene regije da ne dođe do daljnjeg oštećenja ili da se dopusti samo određeni pokret za vrijeme sportskih ili dnevnih aktivnosti.

Kinezio-Taping

Kinezio-Taping je korištenje elastičnih traka čiji cilj je da dopusti slobodni pokret, ali da istovremeno dopusti mišićima da se sami biomehanički iscijele.

Djelovanje na mišiće:

 • povećava mišićne kontrakcije slabih mišića
 • smanjuje zamor
 • reducira produženje ili skraćenje mišića u kontrakciji
 • smanjuje grčeve ili moguća oštećenja mišića
 • povećava propriocepciju
 • povećava opseg pokreta
 • smanjuje bol

Djelovanje na zglobove:

 • povećava mobilnost
 • povećava propriocepciju
 • normalizira tonus mišića i smanjuje iritaciju struktura oko zgloba
 • smanjuje bol
 • poboljšava biomehanički položaj

Djelovanje na krvne žile i limfni sistem:

 • poboljšava cirkulaciju i limfnu drenažu
 • reducira povećanje temperature i kemijskih supstanci u mekim strukturama
 • smanjuje upalu
 • smanjuje iritaciju i bol u koži i mišićima

Nakon operacija:

 • poboljšava propriocepciju
 • smanjuje oteklinu i bol za vrijeme akutne faze
 • poboljšava položaj i mobilnost zgloba

Nakon sportskih povreda:

 • stabilizira zglob
 • poboljšava mišićnu aktivnost
 • smanjuje oteklinu
 • tretira ožiljke
 • tretman bolnih točaka

RADOST U POKRETU

Način na koji radimo utječe na vaš dobro proveden dan u svakodnevnoj igri života, obitelji, poslu, hobijima i sportu. Radost i lakoća pokreta rezultat je dobro planirane i provedene terapije s bezbolnim i ugodnim tehnikama, aktivnim vježbama i vrhunskom aparaturom.